Avløserlaget i Lillehammerregionen

Landbruksvikarordningen (historikk)

Landbruksvikarordningen ble i sin tid opprettet for å gi foretak med husdyrhold og planteproduksjon tilbud om landbruksvikar ved kortvarig sykdom og i krisesituasjoner.  Landbruksvikarene var fram til 2008 kommunalt ansatt, men i jordbruksoppgjøret 2007 ble vedtatt en vesentlig endring i ordningen.  Fra 1/1- 2008 ble det gitt tilskudd til avløserlag / landbrukstjenester som ansatte landbruksvikar i sin virksomhet.  Samtidig falt den tidligere tilskuddsordningen til kommunene bort.

Målsettingen med omleggingen var å få til en landsdekkende ordning med tilbud om landbruksvikar til alle bønder i Norge.

Situasjonen innen Avløserlaget i Lillehammerregionen. 
Øyer kommune har fortsatt en kommunalt ansatt landbruksvikar i 100% stilling.  Vi har inngått en avtale om leie av vikaren fra kommunen innenfor reglene i den nye ordningen.  Vi prøver ellers å knytte til oss  personer som påtar seg sykdomsavløsning og vikaroppdrag ved behov.   Dette har fungert bra ved at ordningen blir fleksibel og gir større tilgjengelige ressurser i de tilfeller der flere er syke samtidig.

Bare ta kontakt med oss hvis du har behov for landbruksvikar, eller har spørsmål til ordningen.