Avløserlaget i Lillehammerregionen

Om oss

Avløserlaget i Lillehammerregionen SA kom i drift fra 1 januar 2023 etter fusjon mellom Landbrukstjenester Sør-Gudbrandsdal SA og Lillehammer Avløserlag SA i 2022.

Avløserlager i Lillehammerregionen er ett samvirkeforetak som eies av bønder i  Lillehammer, Gausdal, Øyer, Tretten  og enkelte bønder innen Ringsaker og Gjøvik kommune.

Vi er organisert som en selvstendig juridisk enhet med regnskap- og revisjonsplikt.

Som medlem i Norske landbrukstenester nyter vi godt av faglig samarbeid og støtte.
Vi oppnår blandt annet markedets gunstigste priser på forsikringer og obligatorisk tjenestepensjon.

Vi påtar oss også arbeidsgiveransvar for arbeidstakere som arbeider i andre
bransjer enn i landbruket.

Vi har ellers en målsetting om å være en aktiv støttespiller for våre medlemmer når det gjelder å finne enkle og rasjonelle løsninger for organisering og administrering av ulike samarbeidstiltak innen landbruket.   Ett eksempel på dette er organisasjonsmodellen vi har etablert  for administrering av sankelag og beitelag.

Åpningstiden ved kontoret i Gausdal er:   Mandag til Torsdag fra kl. 09.00 til kl. 15.00

Åpningstiden ved kontoret på Lillehammer er:   Mandag til Torsdag fra kl. 09.00 til kl. 15.00  (litt variasjon fra uke til uke.)

 

 

Styret fra 2023 fram til ordinært årsmøte i 2023 består av:

 Navn  Adresse   Telefon
 Leder: Erik Stavseth Vedum  2635 Tretten  98871730
 Nestleder: Trygve Holmen  2625 Fåberg  90870537
 Styremedlem: Olaf Andre Skjelsvold  2656 Follebu  97687952
 Styremedlem: Ole Morten Melbø 2607 Vingrom 95961013
 Ansattes rep.: Lene Marie Fuglestrand 2635 Tretten  46506788

Administrasjonen består av:

Daglig leder:            Ingun Nesfeldt,  tlf. 90142017

Kontormedarbeider:   Gunn Mona Pedersen,  tlf. 90239486