Avløserlaget i Lillehammerregionen

Skjema /dokumenter

Avløserplan 2023 (Word) avloeserplan_2023

Avløserplan 2023 (pdf)  avloeserplan_2023

 

Timeliste

Timeliste, m. arb.avtale

Timelistene trykkes i sett a’ 3 eksemplar, ett sett til arbeidstaker, ett til oppdragsgiver og ett til arbeidsgiver.  Vi godtar også listene som er lagt ut på sida her dersom de blir sendt/levert til oss i utfylt- og undertegnet stand.

Reiseregning

Egenerklæring sykdom

Opplæringsattest